July 21 2024 05:48:38
Nawigacja
· Strona główna
· Kamera on-line PRZYJEZIERZE
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Projekty UnijneGminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich Realizuje projekt pn. „Poznajemy zabaw w bród i strażacki trud”. Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, dla 45 osób w tym ( 25 dziewczynek i 20 chłopców) z gminy Jeziora Wielkie do dnia 30 września 2011r. Rozwinięciem celu głównego są następujące cele szczegółowe: 1. Podnoszenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia z Gm. JW. 2. Kształtowanie właściwych postaw oraz umiejętność współpracy w grupie, 3. Zapoznanie się z walorami turystycznymi gm. pow. i woj. kuj-pom.

W ramach projektu realizowanę będą :

1. Warsztaty ekologiczne (aby dotrzeć do większej ilości zainteresowanych projekt będzie realizowany w kilku miejscowościach). Zajęcia odbywać się będą średnio raz w tygodniu 4 godz. dziennie w godzinach 9:00-13:00 w sali GOKiR JW. i w SP w Rzeszynku. Prowadzone one będą przez nauczyciela przyrody posiadającego kwalifikacje do nauczania ekologii. Na zajęcia w Rzeszynku i JW. uczęszczać będzie po 15 osób.

2. Warsztaty z turystyki. Zajęcia odbywać się będą średnio raz w tygodniu 4 godz. dziennie w godz. 9:00-13:00 w Sali GOKiR oraz Sali wiejskiej w Wójcinie. Prowadzone one będą przez nauczyciela geografii, historii, regionalista – członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jeziorańskiej. Na zajęcia w JW. uczęszczać będzie 15 osób a w Wójcinie 10 osób.

3. Warsztaty z rekreacji. Zajęcia odbywać się będą średnio raz w tygodniu 4 godz. dziennie w godz. 9:00-13:00 w Sali GOKiR – 15 osób, Sali w Wójcinie 10 osób oraz SP w Rzeszynku 15 – osób. Zajęcia prowadzić będzie nauczyciel wychowania fizycznego. W ramach zajęć zorganizowany zostanie występ artystyczny połączony z różnorodnymi konkursami i konkurencjami sportowo-rekreacyjnymi w których uczestniczyć będą dzieci objęte programem. Uczestnicy będą zapraszani do brania udziału grupami w konkurencjach prowadzonym przez artystów zawodowych. Udział w konkurencjach premiowany będzie upominkami.

4.Szkolenie p-poż. Zajęcia odbywać się będą średnio raz w tygodniu 4 godz. dziennie w godz. 9:00-13:00 w Sali GOKiR – 15 osób. Zajęcia prowadził będzie strażak członek jednostki OSP JW. posiadający uprawnienia ratownika medycznego z 10-letnim doświadczeniem.
5. Warsztaty z kultury. Zajęcia odbywać się będą średnio raz w tygodniu 4 godz. dziennie w godz. 9:00-13:00 z podziałem na taniec i plastykę w Sali GOKiR – 15 osób, Sali w Wójcinie 10 osób oraz SP w Rzeszynku 15 – osób. Zajęcia prowadzić będą: taniec – instruktor tańca nowoczesnego, plastykę – nauczyciel sztuki.

6. Wycieczki krajoznawcze. Zostaną zorganizowane dla całej grupy tj. 45 osób 4 wycieczki krajoznawcze ( 2 w lipcu, 2 w sierpniu) do następujących miejsc: Rogowo-Gąsawa – Biskupi, Kruszwica połączona z rejsem „Rusałką” po Jez. Gopło i zwiedzanie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, Toruń, Inowrocław (solanki) połączone z seansem filmowym.
Wygenerowano w sekund: 0.02 2,783,987 Unikalnych wizyt